fbpx

Hiển thị kết quả duy nhất

Quy tắc của Vòng Tứ Trụ là tìm bổ sung hành khuyết, tiết giảm ngũ hành thừa trong tứ trụ để tìm ra nguyên lý dụng thần về mặt khí, đưa năng lượng của con người về thế cân bằng, cân bằng âm dương ngũ hành, nhờ vậy mà cuộc sống của người sử dụng sẽ được vận hành tốt hơn, cải thiện theo chiều hướng tích cực về mọi mặt.

Mỗi người là 1 chiếc vòng với thứ tự sắp xếp cân bằng ngũ hành khác nhau, không ai giống ai…

Tính tứ trụ, chia ngũ hành để lên vòng cần phải đầy đủ thông tin bát tự : “Ngày / Giờ / Tháng / Năm Sinh”

Phụ thuộc vào ngũ hành của từng người, mà sắp xếp thứ tự từng viên đá cho phù hợp, sai lệch vị trí 1 viên là sai toàn bộ sự luân chuyển năng lượng trong vòng.